Onze Methode.

Beursadvies Op Maat tracht zo transparant mogelijk te zijn in het vormen van haar adviezen. Daarom leggen wij u graag uit hoe wij werken. Hieronder vindt u de verschillende analyses die wij in onze methode uitvoeren, zodat we een grondig besluit kunnen vormen.


Onze Missie

Om te onderzoeken of een aandeel het goed doet, hanteren wij steeds dezelfde, uitgeteste criteria. Dit wil zeggen dat onze methode om te onderzoeken of een financieel instrument koopwaardig is, steeds op objectieve basis wordt berekend. Onze meest uitgebreide analyses bevatten altijd een professionele fundamentele analyse, alsook een sectoranalyse, studie van het dividendbeleid, valutawaarderingen, ratio-analyse, en veel meer. Wij doen dit om U, de belegger, een zo goed mogelijk rendement op te leveren. Door een aandeel tot op de bodem te doorgronden, trachten wij een aandeel naar waarde te schatten en zo de onderliggende fundamenten van de beurs bloot te leggen.


Analyse

  • Bedrijfsactiviteiten: wij analyseren alle bedrijfsactiviteiten van de door u gekozen onderneming.
  • Fundamentele Analyse: een waardering van de prijs, doorgronden van de jaarrekening, een studie van het dividendbeleid en een sterk uitgebreide ratio-analyse vallen allen onder onze fundamentele analyse.
  • Sector- en Macro-Omgeving: grondige analyse van de concurrenten, de markten waarin het bedrijf actief is en de valutaverwachtingen van toepassing op de onderneming.
  • Risicograadbepaling: door gebruik te maken van industriële maatstaven trachten wij het risico van het aandeel in te schatten.

Na het toepassen van al deze ratio’s kijken wij zowel naar de fundamentele analyse, de achtergrond en omgeving van het bedrijf en de risicograadwaardering die we toepasten. Na het vergelijken van al deze criteria, geven wij onze waardering en advies. Deze bestaat uit een koop/verkoop-waardering in combinatie met een koersdoel. Daarnaast geven we ook een motivatie voor onze waardering.